Zamenice (Pronouns)

Posted: 19/05/2013 in Gramatika engleskog jezika

Zamenice su reči koje se u rečenicama upotrebljavaju da zamene imenice. U engleskom jeziku postoji nekoliko vrsta zamenica:

 • lične (personal)
 • povratne (reflexive)
 • prisvojne (possessive)
 • upitne (interrogative)
 • odnosne (relative)
 • pokazne (demonstrative)
 • neodređene (indefinite)

 

Lične zamenice (Personal pronouns)  imaju dva oblika:

 • nominativ i
 • akuzativ

Lična zamenica se upotrebljava u nominativu kada je subjekat u rečenici.

 Nominativ ličnih zamenica  jednina  množina
 1. lice  I (ja)  we (mi)
 2. lice  you (ti)  you (vi)
 3. lice  he (on)  they (oni, one, ona)
 she (ona)
 it  (ono)

Akuzativ se upotrebljava kada je zamenica objekat glagola.

 Akuzativ ličnih zamenica  jednina  množina
 1. lice  me  us
 2. lice  you  you
 3. lice  him  them
 her
 it

Povratne zamenice (Reflexive pronouns) u engleskom jeziku za svako lice imaju drugačiji oblik. Na srpski jezik ih prevodimo kao sebe, se.

Povratne zamenice

 myself  ourselves
 yourself  yourselves
 himself  themselves
 herself
 itself

Prisvojne zamenice (Possessive pronouns) su reči koje stoje umesto prisvojnog prideva i imenice. U rečenici stoje samostalno. Na primer, umesto da kažemo: This is my ball reći ćemo This ball is mine.

Prisvojne zamenice

 mine  ours
 yours  yours
 his  theirs
 hers
 its

Upitne zamenice (Interrogative pronouns) služe za postavljanje pitanja i to su: who, whom,  whatwhose i which. Who i whom koristimo za lica, what za stvari, whose da bismo pitali čije je nešto, a which kada je u pitanju neki izbor: Which of these two books is yours?

Odnosne zamenice (Relative pronouns) se upotrebljavaju u odnosnim rečenicama i odnose se na imenicu, imeničku sintagmu ili zamenicu iz glavne rečenice. Odnosne zamenice u engleskom jeziku su: who, whom, which, that, whose. O odnosnim zamenicama će više biti reči u lekciji o odnosnim rečenicama.

Pokazne zamenice (Demonstrative pronouns) stoje samostalno. Imaju oblik za jedninu i za množinu:

Pokazne zamenice

 jednina  množina
 this  these
 that  those

This is my pupil. These are my pupils.

That is not my pupil. Those are not my pupils.

Neodređene zamenice (Indefinite pronouns) sa kojima se najčešće srećemo su sledeće: somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, something, anything, nothing, everything i one. Zamenice koje se završavaju na -body i -one odnose se na lica, a one koje se završavaju na -thing na stvari i pojmove.

Advertisements
komentari
 1. DjOrDjE kaže:

  HVALA.

 2. Snjezana kaže:

  Hvala,odlično objasnjeno.

 3. gociliii kaže:

  super hvalaaaa